ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 144

ד"ר ויויאנה אוסטרובסקי מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים כללית, מחוז מרכז ניתוח בריאטרי (מטאבולי) עדיף על טיפול תרופתי או שינוי אורחות חיים בהשגת הפוגה של סוכרת 2 מסוג Diabetes Care במאמר שפורסם בכתב העת מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי ניתוח מטבולי/בריאטרי יעיל יותר ועם השפעה ממושכת יותר מהתערבות תרופתית/ שינוי אורחות חיים להשגת הפוגה של סוכרת מסוג I , BMI 30- , כולל בחולים עם השמנה בדרגה 2 , בהם ניתוח אינו מהווה התערבות נפוצה. 35 ARMMS-T2D (Alliance המטרה של קבוצת of Randomized Trials of Medicine versus Metabolic Surgery in Type 2 ) היתה לבחון את היעילות ארוכת Diabetes הטווח וההשפעה לאורך זמן של ניתוח מטבולי לעומת טיפול תרופתי/שינוי אורחות חיים בחולים .2 עם סוכרת מסוג מדובר במחקר תצפיתי, פרוספקטיבי אשר כלל . המשתתפים 2 מטופלים עם סוכרת סוג 316 חולים) או טיפול 195 קבוצות : לניתוח ( 2 חולקו ב- חולים) במחקרי 121 תרופתי/שינוי אורחות חיים ( STAMPEDE, TRIABETES, SLIMM-T2D . התוצא העיקרי של המחקר CROSSROADS והיה לבחון שיעורי הפוגה של סוכרת (המוגלובין למשך שלושה חודשים ללא 6.5% מסוכרר עד טיפול תרופתי לאיזון סוכרת) בשלוש שנים. תוצאי סיום משניים כללו את האיזון הגליקמי, משקל הגוף, ביומרקרים מטבוליים והפחתת תחלואה. 256 נתונים לאורך שלוש שנים היו זמינים עברו שנים, מדד מסת גוף של 50 חולים (גיל ממוצע של שנים). שיעורי 8.8 , משך סוכרת של 2 ק"ג/מ 36.5 הפוגה של סוכרת היו גבוהים יותר בחולים לאחר ניתוח, בהשוואה לחולים בטיפול תרופתי/שינוי , בהתאמה; 2.6% לעומת 37.5%( אורחות חיים .)p<0.001 שיעורי הירידה ברמות המוגלובין מסוכרר (הבדל ), רמות סוכר p<0.001 ,0.1% לעומת 1.9% של מ"ג/ד"ל, 12 לעומת 52 בדם בצום (ירידה של לעומת 8.0 ) ומדד מסת הגוף (ירידה של p<0.001 ) היו גדולים יותר p<0.001 , ק"ג למטר בריבוע 1.8 לאחר ניתוח. שיעור החולים שנטלו תרופות לאיזון סוכרת, יתר לחץ דם ודיסליפידמיה היו כולם .)p<0.001( נמוכים יותר לאחר ניתוח לסיכום, ממצאי המחקר מעידים כי להשגת הפוגה , ניתוח מטבולי/בריאטרי מוביל 2 של סוכרת מסוג לתוצאות טובות יותר בהשוואה להתערבות תרופתית/שינוי אורחות חיים. תוצאות אילו נמצאו אשר לרוב אינם I גם בחולים עם השמנה בדרגה מופנים לניתוח. הוספת פיבראטים לטיפול בסטטינים עשויה להפחית את הסיכון הקרדיווסקולארי בחולים 2 עם סוכרת מסוג מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת עולה כי בחולים עם סוכרת Diabetes Care , הוספת Simvastatin המטופלים ב- 2 מסוג הפחיתה את הסיכון למשלב Fenofibrate אשפוזים עקב אי-ספיקת לב או תמותה קרדיווסקולארית. נמצאים בסיכון מוגבר 2 חולים עם סוכרת מסוג להתפתחות אי-ספיקת לב, המלווה בפרוגנוזה עשוי להפחית Fenofibrate לא טובה. טיפול באירועי אי-ספיקת לב במספר מנגנונים. המחקר הנוכחי בחן את ההשפעה של הוספת פיבראטים אל מול פלסבו, על תוצאות אי-ספיקת לב בחולים תחת טיפול בסמבסטטין אשר 2 עם סוכרת מוג .ACCORD לקחו חלק במחקר ה- חולים בגיל חציוני של 5,518 מדגם המחקר כלל היו נשים. המטופלים היו 31% - שנים, כאשר כ 62 מהחולים 5% . שנים 4.7 במעקב לאורך חציון של היו עם אבחנה של אי-ספיקת לב. התוצא המשולב של אשפוזים עקב אי-ספיקת לב חולים 190 או תמותה קרדיווסקולארית תואר ב- , לעומת Fenofibrate ) בזרוע הטיפול ב- 6.9%( .)p=0.048( ) בזרוע הפלסבו 8.3%( חולים 228 להפחתת Fenofibrate ההשפעה החיובית של אשפוזים עקב אי-ספיקת לב או תמותה קרדיווסקולארית תועדה בחולים תחת טיפול , רווח 0.64 סטנדרטי לאיזון הסוכרת (יחס סיכון של ( ולא בקרב חולים 0.48-0.85 של 95% בר-סמך תחת טיפול אינטנסיבי להפחתת רמות סוכר של 95% , רווח בר-סמך 1.02 בדם (יחס סיכון של ). פרט לזה יש לציין שההשפעה של 0.79-1.33 על רמות שומנים בדם לא הייתה Fenofibrate תלויה בסוג הטיפול התרופתי שהחולים קיבלו לאיזון מחלת הסוכרת. בנוסף, נצפתה החמרה ) מדד של eGFR זמנית בקצב פינוי גלומרולארי( תפקודי כליות , אך הטיפול האט את הידרדרות התפקוד הכלייתי בטווח הארוך. Fenofibrate החוקרים מסכמים כי הוספת בחולים עם סוכרת Simvastatin לטיפול ב- הפחיתה את התוצא המשולב של אשפוזים 2 מסוג עקב אי-ספיקת לב או תמותה קרדיווסקולארית, השפעה שתועדה בעיקר בחולים תחת טיפול סטנדרטי לאיזון רמות סוכר בדם. Diabetes Care 03/ 2022 19 איל 2022 מאי – על מחקרים חדשים שוחר מדע ךָ, ְ מ ְ צ ַ ת ע ֶ ל א ֵ ה אוֹכ ָ תּ ַ א ֶ שׁ ְ ם כּ ַ גּ ן. ֶ ט ֶ ב בּ ֵ א ְ ל כּ ֵ בּ ַ ק ְ לוּל ל ָ ה ע ָ תּ ַ א

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz