ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 144

25 איל 2022 מאי השפעת הקורונה ועל התפתחות מקרי סוכרת חדשים 1 על סוכרת מסוג ד"ר רנא הלון, המרכז הרפואי רמב"ם, חיפה מגפת הקורונה בעלת השלכות רבות על חולי . הסיכון 1 סוכרת מסוג להידבק בנגיף אינו גבוה בהשוואה לאנשים בריאים אך במידה ונדבקים בנגיף הקורונה, קיים סיכון גבוה לאשפוז יחד עם סיכון לסיבוכי קורונה 40 , בעיקר, מעל גיל 1 במטופלי סוכרת מסוג , אינם 1 שנה. לעומת זאת, ילדים עם סוכרת סוג בסיכון גבוה לפתח סיבוכי קורונה ,הם לרוב חווים תסמינים קלים בדומה לילדים בריאים ואין עלייה בסיכון לאשפוז בעקבות הידבקות בנגיף. יחד עם זאת, מגפת הקורונה השפיעה לרעה על ילדים עם סוכרת, במספר דרכים. השינוי באורח חייהם, תקופת הסגר בבתים, הגבלת האפשרות לעסוק בפעילות גופנית, יחד עם עליה בהשמנה גרמו להרעה באיזון של חלק משמעותי מהילדים עם .1 סכרת מסוג השפעה נוספת לנגיף הקורונה על הסוכרת, היתה חדשים בילדים 1 עלייה במספר מקרי סוכרת מסוג לעומתשניםקודמות. בנוסף, נצפהשינוי בהתייצגות חדשה. במחקר 1 של ילדים עם סוכרת מסוג ישראלי, רב-מרכזי, נצפתה עליה משמעותית ת קטוטית סוכרתית ֶ צ ֶּ מ ַ בפניית ילדים עם ח )Diabetic ketoacidosis -DKA - (באנגלית בעת אבחנת סוכרת חדשה, בהשוואה לשנים קודמות. מספר הילדים אשר התייצגו עם חמצת קטוטית סוכרתית קשה ונזקקו לאשפוז בטיפול נמרץ היה גם כן גבוה משמעותית בהשוואה לשנים שקדמו למגפה. מחקרים דומים, במדינות אירופאיות הראו תוצאות דומות. חמצת קטוטית סוכרתית, מופיעה בשלבים לא מאובחנת ומלווה 1 מאוחרים של סוכרת מסוג באחוז גבוה יותר של סיבוכים, כולל בצקת מוחית, נזק נוירולוגי שיירי ואפילו מוות. בנוסף, חמצת קטוטית סוכרתית בעת אבחנת הסכרת מהווה גורם לסיכון לאיזון גרוע בשנים העוקבות לאבחנה. לכן, ישנה חשיבות רבה לערנות של רופאי ילדים והורים לסימני הסכרת המוקדמים על מנת למנוע מצב מסכן חיים זה. מחקרים נוספים, בעיקר בקרב מבוגרים, מצביעים על קשר ישיר בין תחלואה בנגיף הקורונה וסוכרת. במספר מקרים התפתחה סוכרת יחד עם תסמיני הקורונה ובאחרים אחרי החלמה מקורונה. המנגנון המשוער למקרים אלו, הוא הרס ישיר COVID-19 של תאי ביטא בלבלב ע"י נגיף ה- Angiotensin- בעקבות קישורו לקולטן מסוג ) או יכולת Converting Enzyme 2 (ACE2 הנגיף לגרום לעוררות של מערכת החיסון שבתורה גורמת להרס תאי ביטא בעזרת מערכת החיסון התאית והתפתחות סכרת אוטואימונית. בקרב ילדים, דו"ח חדש שפורסם ע"י המרכזים Centers for : לבקרת מחלות ומניעתן (באנגלית , בראשי Disease Control and Prevention ), הראה תוצאות דומות. מחברי CDC תיבות: הדו"ח בדקו אם יש עליה בהיארעות סוכרת בקרב ילדים, לאחר החלמה מקורונה. לשם כך, בוצעה השוואה בין מספר חולי סוכרת חדשה בקרב ילדים שחלו בקורונה לעומת מקרי סוכרת חדשים בקרב ילדים שלא חלו בקורונה. בנוסף, נבדקה היארעות סוכרת בשנים שקדמו למגפה, בקרב ילדים שחלו בנגיפים נשימתיים אחרים וכאלה שלא חלו כלל בתקופה שקדמה למגפה. תוצאות המחקר הדגימו בסיכון לחלות בסוכרת לאחר החלמה 2.6 עליה פי מקורונה בהשוואה לילדים מאותה תקופה שלא חלו בקורונה וגם בהשוואה לילדים שחלו בנגיפים נשימתיים אחרים בתקופה שקדמה למגפה. מגבלות הדו”ח הינה איסוף נתונים לגבי סוכרת בילדים ולכן הדו”ח לוקה בחסר ויש צורך 2 ו- 1 סוג במחקרים נוספים לאישוש ממצאים אלו. תוצאות המחקרים העדכניים בתחום, מדגישים את חשיבות המאמצים למניעת תחלואה ב- גם בקרב ילדים, על ידי מניעת COVID-19 הדבקה ומתן חיסונים. הורים ורופאי ילדים בקהילה צריכים להיות עירניים לתסמיני סוכרת חדשה, הכוללים שתייה מרובה, השתנה מרובה, עייפות, ירידה במשקל ובשלבים מאוחרים יותר, הקאות וכאבי בטן.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz