ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 145

10 איל 2022 אוגוסט ית - ִ ל ֲ ע ַ מּ ַ ס ל ַ נ ְ כ ִ ם הוּא נ ִ א ה... ָ יד ִ יר ִ ה בּ ֶ י ְ ה ִ תּ ֶ ב שׁ ָ מוּט האם אפשר להחלים באופן ספונטאני מסוכרת? מאת דן אבן האחרונות, בשנים לאור הגידול בתחלואה , שנגרמת 2 בסוכרת סוג בין השאר על רקע אורח החיים במדינות המערב והעלייה בממדי ההשמנה, פותחו טיפולים תרופתיים רבים שמבקשים לסייע למטופלים עם סוכרת לשמור על האיזון ברמות הסוכר בדם. היא בהגדרתה מחלה כרונית 2 סוכרת סוג שדורשת טיפול תרופתי קבוע למשך שנים ארוכות. יחד עם זאת, במצבים מסוימים שנחשבים לחריגים ויוצאי דופן, יש סוכרתיים שמגיעים למצב של ריפוי מהמחלה, באופן שמאפשר את הפסקת הטיפול התרופתי. כיום המידע לגבי ריפוי מסוכרת סוג עדיין אינו ברור דיו, ואף יש ויכוח בין רופאים 2 האם ניתן להשתמש במילים ומדענים שונים 'ריפוי' ו'החלמה' בהתייחס לסוכרת, או שנכון יותר להשתמש במילה 'הפוגה'. עתה מדווחים חוקרים בריטיים מסקוטלנד כי 2 הצליחו לאפיין את המאובחנים עם סוכרת סוג שיש להם נטייה גבוהה יותר להירפא מהמחלה. מבוגרים ומרזים החוקרים בחנו את הסיכויים לריפוי מסוכרת במאגר בסקוטלנד, 2 של כלל המאובחנים עם סוכרת סוג . ריפוי הוגדר 2019 ומעלה נכון לשנת 30 והיו בגיל היו HbA1C כמצבשבו ערכי ההמוגלובין המסוכרר מילימול/מול) שהוא ערך 48( 6.5%- נמוכים מ הסף, שמשמש לאבחון סוכרת, לצד הפסקת כלל הטיפולים התרופתיים להורדת רמות הסוכר בדם למשך שנה לפחות לפני התיעוד האחרון של רמות ההמוגלובין המסוכרר. שנכללו במחקר – 2 מכלל האנשים עם סוכרת סוג נבדקים שהיו לגביהם 162,316 איש – זוהו 206,856 פרטים בתיקיהם הרפואיים שאפשרו את הכללתם תועדו עם ריפוי מסוכרת 7,710 , במחקר. מבין אלה מהנבדקים. 4.8% ,2019 נכון לשנת החוקרים בדקו מהם המאפיינים שמייחדים את הסוכרתיים שנרפאו. נמצא כי סוכרתיים בגיל מבוגר היו בסיכוי גבוה יותר להגיע למצב של ריפוי, כאשר היו בגיל 70% – מבין הנבדקים שנרפאו מסוכרת בלבד מבין הנבדקים 54%- ומעלה, בהשוואה ל 65 שלא נרפאו מהמחלה. ככלל, מבין הנבדקים נרפאו מסוכרת, ומבין 3.2% – 65 הסוכרתיים עד גיל נרפאו מהמחלה. 6% – ומעלה 65 הנבדקים מגיל סיכוי גבוה במיוחד לריפוי זוהה בקרב סוכרתיים 48%- ומעלה – ואלו היו בסיכויים גבוהים ב 75 בגיל 45 להירפא מסוכרת בהשוואה לנבדקים בגילים .54 עד מטופלים שירדו במשקל היו גם הם בנטייה גבוהה ק"ג לפחות 15 יותר לריפוי, כאשר ירידה של את הסיכויים לריפוי 4.45 במשקל העלתה פי בהשוואה למטופלים שלא איבדו ממשקלם או ק"ג בלבד מאז שאובחנו 5 שירדו באופן מתון עד עם סוכרת. אצל הנבדקים שנרפאו מסוכרת ק"ג מאז שאובחנו 6.5 תועדה ירידה ממוצעת של ק"ג במשקל 3.3 כסוכרתיים, בהשוואה לירידה של בקרב נבדקים שלא החלימו מהמחלה. שיעורי הריפוי מסוכרת הגבוהים ביותר במחקר תועדו בקרב נבדקים מבוגרים 14.5% בהיקף של ק"ג מאז 15 שאיבדו לפחות 75 במיוחד מעל גיל שאובחנו כסוכרתיים. עוד נמצא כי ערכי המוגלובין מסוכרר נמוכים יותר בעת אבחון הסוכרת העלו את סיכויי ההחלמה, 31%- כאשר ערכים תקינים בשלב האבחון העלו ב את הסיכויים לריפוי מסוכרת. כמו כן, ניתוח בריאטרי לקיצור קיבה הגדיל באופן המשמעותי ביותר עד פי את הסיכויים להירפא מסוכרת, באופן שמשיק 11.9 לעבודות בעשורים האחרונים שמזהות נטייה של סוכרתיים שעברו ניתוחי קיצור קיבה לריפוי מסוכרת. החוקרים מסיקים כי התופעה של ריפוי מסוכרת אינה זניחה במיוחד, כפי שמוערך, ולמעשה 2 בסוג סוכרתיים, 20 עשויה להתרחש בקרב אחד לכל ובאוכלוסיות מסוימות יש לה גם סיכויים גבוהים יותר. איך מגדירים ריפוי מסוכרת? בשנים האחרונות עולה המודעות בקרב רופאים ומטופלים לתופעת הריפוי מסוכרת, ומספר ארגונים אף פיתחו הגדרות ברורות למצב זה. לפי הקווים המנחים של החברה הבריטית לרפואה ראשונית בסוכרת, ריפוי מסוכרת מוגדר במצב שבו מתועדת ירידה במשקל, הופסק לחלוטין הטיפול התרופתי להורדת רמות הסוכר בדם, ותועדה ירידה של או 6.5% ערכי המוגלובין מסוכרר מתחת לערך של מ"ג/ד"צ – וזאת 126- רמות סוכר בצום הנמוכות מ בשתי מדידות נפרדות שמבוצעות בהפרש של לפחות שישה חודשים. לפי הפדרציה העולמית ), ריפוי מוגדר כרמה של המוגלובין IDF לסוכרת ( ללא טיפול תרופתי במשך 6%- מסוכרר הנמוכה מ לפחות שישה חודשים. יש חוקרים שמדרגים על פי מדדים שונים שלושה שלבים לריפוי מסוכרת: החלמה חלקית, החלמה מלאה (שדורשת המתנה של שנה לפחות לאחר אבחון בהחלמה חלקית) וריפוי מוחלט. הדיווחים המשמעותיים ביותר על ריפוי מסוכרת עד כה תועדו בעבודות על מטופלים סוכרתיים עם השמנת יתר שעברו ניתוחים בריאטריים לקיצור מהסוכרתיים 30.4% קיבה. אחד המחקרים מצא כי שעברו ניתוח בריאטרי מחלימים מהמחלה שנים מהניתוח, סיכוי גבוה פי 15 במעקב בחלוף בהשוואה לסיכויים להחלמה בקרב סוכרתיים 6.3 שלא עברו ניתוח לקיצור קיבה. נמצא כי דיאטה להורדה במשקל מעלה את הסיכוי לריפוי מסוכרת, כששיעורי המתרפאים באופן חלקי בחלוף שנה של הקפדה 11.5% עד מלא עמדו על כעבור ארבע שנים, 7.3%- על דיאטת הרזיה ו 1.5% לאחר שנה ועד 2% בהשוואה לשיעורים של לאחר ארבע שנים בקרב נבדקים שלא שמרו על דיאטה להורדה במשקל. החוקרים בעבודה הנוכחית מציינים כי העלאת הסיכויים לריפוי ספונטני מסוכרת עשויה לתרום למניעת סיבוכי סוכרת שעשויים להיות קשים ואף קטלניים. באדיבות "כמוני" - חברים לבריאות

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz