ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 145

14 איל 2022 אוגוסט יק ִ ח ְ צ ַ ם מ ָ עוֹל ָ ה ים ִ ק ֲ ז צוֹח ָ א זאביק זהבי עדיין ה ָ דוּע ְ ית י ִ פוּא ְ מוּת ר ְ ל, דּ ֶ דּ"ר גּוּגּ ְ י ל ִ תּ ְ כ ַ ל ָ ז ה ָ ה!" / א ָ תּוֹר ַ ה בּ ָ תוּב ְ לֹּא כּ ֶ ה שׁ ָ ל ֲ ח ַ יא מ ִ ת ה ֶ ר ֶ ה: / "סוּכּ ָ ר ְ ימ ִ א ָ ת ה ֶ אי א ַ דּ ַ ו ְ ים בּ ִ יר ִ כּ ַ נוּ מ ָ כּוּל ר: ַ מ ֱ א ֶ ר / וּבוֹ נ ַ ת מ ָ צ ְ תוֹק וּק ָ ת מ ָ צ ְ ר / ק ָ מ ֲ א ַ ינוּ - מ ִ מ ֲ א ַ י, לֹא תּ ִ את ָ צ ָ ת? / וּמ ֶ ר ֶ סּוּכּ ַ ל ה ַ "ךְ ע ָ נ ָ תּ ַ ב בּ ָ תּ ְ כ ִ ה נ ָ דּוֹק: מ ְ ב ִ י ל ֵ ד ְ ת / כּ ֶ ר ֶ וּמוּכּ ישׁ? ִ ן ק ֶ אוּל בּ ָ שׁ ְ ה ל ָ י ָ ה ה ֶ ה ז ָ מ אחד משלושה מאמרים בנושא: מחלת הסוכר של שאול המלך מאת יונתן בן-נחום המחבר מנסה לברר מתוך הפסוקים, מהי מחלתו של שאול המלך. תפיסתו היא שהמדובר באי ספיקת סוכר בדם-סוג של תמצית: סוכרת - היכולה להסביר את רוחו הרעה של שאול, את צפחת המים ואת הסיבה לניסיונותיו של שאול לרצוח את דוד בחניתו. "הגם שאול בנביאים"? כך אנו שואלים כאשר מישהו מפתיע אותנו במעשה, שאינו צפוי מאיש כמותו. ה"התנבאות" קשורה כאן ל"רוח הרעה" אשר צלחה על שאול, ולתסביך הרדיפה הנורא, אשר מרר את אחרית ימיו. שאול היה אדם חולה - זה ברור, אבל - מה הייתה מחלתו? - לפי שמואל א' ט', שאול היה "קל מנשר ועז כארי", גבוה מכל העם. הנפרש מן האונה הקדמית של בלוטת ההיפופיזה, היא יותרת-המוח, הסומאטוטרופיןעל הגדילה ממונה הורמון הגדילה - הנמצאת בגולגולת, מאחורי העיניים, מתחת למוח הגדול. בלוטה זו, שגודלה פחות מס"מ ומשקלה פחות מגרם, היא המנכ"ל בפועל של המפעל הקרוי: גוף האדם. מתח נפשי, גירויים חיצוניים, אור וקול, משפיעים על ההיפופיזה, המשגרת הורמונים בלע"ז) מפרישה Stress( אל בלוטות ההפרשה הפנימית, ומניעה אותן לפעולה, או לאי-פעולה. במצב של מתיחות נפשית , ואלו התוצאות:מעכב את קליטת הסוכר מן הדם ע"י תאי הגוףההיפופיזה את הורמון הגדילה, והוא - בין יתר פעולותיו - . התוצאה: צימאון, יובש העור, תשישות, עייפות, דיכאון היפרגליקמיה . אחוז הסוכר בדם עולה מעל לנורמאלי, מה שקרוי - א קשה - מה שקרוי בתנ"ך: רוח רעה תאי הגוף חסרים סוכר. התוצאה: רעב עז. ואולם האכילה - יחד עם השפעתם של הורמוני "סטרס" נוספים - מעלה עוד יותר ב. את שיעור הסוכר בדם המזרז אינסולין שיעור הסוכר הגבוה בדם מגרה את תאי ביתא אשר בלבלב (הוא הפנקריאס) להפרשת יתר של ההורמון ג. את ספיגת הסוכר ע"י תאי הגוף. שיעור האינסולין בדם עולה, אבל אין הוא יכול לפעול, כי הורמון הגדילה מעכב את פעולתו ואינו מניח לתאים לספוג את הסוכר. . כאשר ההיפופיזה נרגעת, כגון: בהשפעת נגינה שקטה וערבה, נפסקת הפרשת הסומאטו-טרופין, ואז נותרת בדם רמה גבוהה ד , להלן תיאורה:היפוגליקמיהמדי של אינסולין, והתוצאה: ירידת אחוז הסוכר בדם, מה שקרוי: אצל אנשים שלהם סוכרת סמויה, נוצרת ההיפוגליקמיה שלש ארבע שעות אחרי האוכל, כשרמת הסוכר עולה, הלבלב מפריש אינסולין בכמות מוגזמת, וגורם בכך לירידה הדרגתית של רמת הסוכר בדם... סימני התחושה: חולשה, עייפות, הרגשת רעב חזקה ביותר, עד שהחולה אינו יכול להירגע זמן ממושך. האדם מרגיש תחושת חום חזקה, המלווה בהזעה ורעד בידיים, הוא חש טשטוש ועצבנות, ותגובותיו בדיבורים ובמעשים אינן תואמות זו לזו. לעיתים הוא נראה אגרסיבי. שאול ודאי נראהאגרסיבי מאד כאשר הטיל אתחניתו בדוד וביונתן, אבל נראהשלאבמקרההחטיאתמיד. כי "גםהראיהמיטשטשת והדברים מרצדים מול העיניים. לעיתים רחוקות מופיעות התכווצויות. (מצוטט ממאמרו של ד"ר מ. ברזין: "היפוגליקומיה", א. י. .)18 ' ל. - ביטאון האגודה הישראלית לסוכרת, עמ תסמונת אחרת - גם היא אופיינית להיפוגליקמיה - אירעה לבנו של שאול, יונתן: הוא לחם בקרב קשה מהשכמת הבוקר, בלי ה עיניו" ָ נ ֶ א ְ ר ִ ת ְ לאכול מאומה, ובעברו ביער "וישלח את-קצה המטה אשר בידו, ויטבל אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ו ה עיניו" - מליצה יפה שכולנו משתמשים בה, אבל הכתיב הרבה יותר מדויק מבחינה קלינית: "ותראנה עיניו" - ָ נ ְ אוֹר ָ תּ ַ הקריא: "ו ראייתו של יונתן טושטשה עקב הצום והמאמץ הפיזי, והדבש החזירה לתיקנה - דבר שיכול לקרות רק כאשר הסיבה היא היפוגליקמיה. (ליונתן היתה, כנראה, "סוכרת נעורים"...) גם להיפרגליקמיה יש סימן מובהק משלה - וזהו הצימאון, ושאול בן קיש לעולם אינו נפרד מצפחת המים שלו. גם בלילה היא למראשותיו, כדי שיוכל, בהתעוררו, להדיח מגרונו את היובש, המוכר לכל מי שסבל פעם מהיפרגליקמיה... ן?... ֵ לוֹנ ְ ת ִ ה ְ נוּ ל ָ שׁ ל ֵ ה י ָ ז מ ָ ת, א ֶ ר ֶ ה סוכּ ָ ת ְ י ָ ךְ ה ֶ ל ֶ מּ ַ אוּל ה ָ שׁ ְ ם ל ִ נוּ, טוֹב, א

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz