ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 145

ד"ר ויויאנה אוסטרובסקי מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים כללית, מחוז מרכז SGLT האם למעכבי - או אגוניסטים לקולטן 2 השפעה על הסיכון GLP-1- ל לפרפור פרוזדורים בחולי סוכרת ?2 מסוג SGLT-2 (Sodium טיפול בתרופה מסוג מעכבי ) מלווה בסיכון Glucose Cotransporter נמוך יותר להופעה חדשה של פרפור פרוזדורים בהשוואה לטיפול בתרופה מסוג אגוניסטים GLP-1 (Glucagon-Like- לקולטן ל .2 ) בחולים עם סוכרת מסוג Peptide כך עולה מנתוני עולם אמיתי שפורסם באחד העיתונים המובילים לסוכרת ואנדוקרינולוגיה. ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אין מידע אודות הסיכון להופעת פרפור פרוזדורים חדש עם , בהשוואה לאגוניסטים SGLT-2 טיפול במעכבי .2 בחולים עם סוכרת מסוג GLP-1- לקולטן ל כעת הם התבססו על נתונים מטאיוואן וכללו מידע SGLT- חולים שטופלו במעכבי 16,566 אודות חולים שטופלו באגוניסטים לקולטן 2,746- ו 2 ועד 2016 , בהתאמה, בין תחילת שנת GLP-1- ל .2018 סוף שנת החולים היו במעקב מתחילת הטיפול התרופתי ועד להופעה חדשה של פרפור פרוזדורים או מהמטופלים 54% . עד תום תקופת המעקב empagliflozin, קיבלו את התרופה 1% - ו dapag l i f l oz i n ק י ב ל ו 4 5% , אלו הן תרופות canagliflozin קיבלו הטיפול . בקבוצת SGLT2-I מהסוג , התכשירים GLP-1- באגוניסטים לקולטן ל מהחולים 65%- ב Liraglutide בשימוש היו מהחולים. 35%- ב Dulaglutide- ו לווה בסיכון מופחת SGLT-2 הטיפול במעכבי להופעה חדשה של פרפור פרוזדורים, בהשוואה (יחס סיכון GLP-1- לטיפול באגוניסטים לקולטן ל .)0.54-0.97 של 95% , רווח בר-סמך 0.72 של מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי ממצאים אלו נותרו עקביים בתתי-קבוצות בסיכון גבוה, כולל חולים מבוגרים, נשים וחולים עם מחלות לב וכלי דם או מחלת כליות כרונית. וכותבים כי טיפול החוקרים מסכמים מלווה בסיכון נמוך יותר להופעת SGLT-2 במעכבי פרפור פרוזדורים בהשוואה לטיפול באגוניסטים .2 בחולי סוכרת מסוג GLP-1- לקולטן ל J Clin Endocrinol Metab, July 1, 2022 שינוי במטבוליזם של גלוקוז ואיזון גליקמי עם טיפול חד-שבועי מ”ג 2.4 במינון Semaglutide בבקרב מטופלים עם טרום-סוכרת במאמר שפורסם בכתב עת מוביל בסוכרת מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, המבוסס ,STEP 4- ו STEP 1, STEP 3 על נתוני מחקרי במינון Semaglutide- מהם עולה כי לטיפול ב מ”ג השפעה חיובית על מטבוליזם הגלוקוז 2.4 במבוגרים עם טרום-סוכרת ועודף-משקל/ השמנת-יתר, וסיכוי גבוה יותר להשגת משק סוכר תקין. במסגרת המחקר בחנו החוקרים את הנתונים מבוגרים עם עודף-משקל/השמנת- 3,372 אודות במטרה לקבוע את שיעור STEP יתר ממחקרי החולים עם טרום-סוכרת בהם תועד משק סוכר שבועות טיפול חד-שבועי ב- 68 תקין לאחר מ”ג עם שינוי אורחות 2.4 במינון Semaglutide חיים, בהשוואה לפלסבו ובחנו את השינויים במטבוליזם סוכר באלו עם טרום-סוכרת. STEP (Semaglutide Treatment מחקרי ) היו מחקרים מבוקרי- Effect in People שבועות. 68 , שארכו 3 פלסבו, אקראיים, בשלב החוקרים בחנו את השינויים במשק הסוכר, HOMA-IR- המוגלובין מסוכרר, סוכר בצום ו בקרב משתתפים עם טרום-סוכרת. מהנתונים עולה כי שיעור גבוה יותר של משתתפים 1,536( עם טרום-סוכרת בתחילת המחקר 68 משתתפים) השיגו משק סוכר תקין לאחר לעומת פלסבו: Semaglutide שבועות עם STEP 1;- מהמטופלים ב 47.8% לעומת 84.1% STEP 3;- מהמטופלים ב 55.0% לעומת 89.5% STEP 4( p<0.0001- ב 70.4% לעומת 89.8% בכל המקרים). שיעור נמוך יותר של מטופלים עם סוכר תקין בדם בתחילת המחקר פיתחו טרום- Semaglutide שבועות עם 68 סוכרת לאחר מהמטופלים 10.9% לעומת 2.9%( לעומת פלסבו מהמטופלים 5.8% לעומת STEP 1; 3.2%- ב מהמטופלים 5.0% לעומת STEP 3; 1.1%- ב .)STEP 4- ב הוביל לשיפור גדול Semaglutide - הטיפול ב יותר בריכוז המוגלובין מסוכרר, רמות סוכר בדם לעומת פלסבו בקרב HOMA-IR בצום ומדדי משתתפים עם טרום-סוכרת בתחילת הדרך. יתרונות ממצאי המחקר מצביעים על על איזון גליקמי במבוגרים עם Semaglutide עודף-משקל/השמנת יתר וטרום-סוכרת, כאשר שבועות טיפול תועד שיפור משמעותי 68 לאחר במטבוליזם גלוקוז וסיכוי גבוה יותר להשגת משק סוכר תקין. Diabetes Care, July 5, 2022 18 איל 2022 אוגוסט ה ָ ר ָ ל צ ָ ת כּ ַ ח ַ לּ ַ צּ ַ ת ה ַ ח ְ מ ִ שׂ ת. (י.מ. וולך) ַ ח ַ כּ ְ שׁ ַ מ – על מחקרים חדשים שוחר מדע מקור השם סוכרת diabetes – השם הרפואי לסוכרת – מקורו ביוונית ולטינית. mellitus יפוֹן. ִ ביוונית משמעותה: ס diabetes המילה סימן ההיכר הברור ביותר לסוכרת הוא השתנת יתר: המים העוברים דרך הגוף כאילו דרך סיפון. תוֹק ָ בלטינית משמעותה: מ mellitus המילה שׁ! ַ ב ְ דּ ַ כּ השתן של סוכרתי מכיל יתר סוכר (גלוקוז). טעם רופא 1679 בשנת שתן של סוכרתי ותיאר זאת כמתוק כמו דבש...

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz