ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 147

12 איל 2023 פברואר שני מחקרים: ?2 אילו דיאטות מועילות יותר לסוכרת מסוג מאת דן אבן פ ח מ י מ ו ת נ מ צ א ו ת בשנים האחרונות על המוקד - לאחר שנמצא כי הן עשויות להשפיע על עלייה ברמות הסוכר בדם וצריכתן בכמויות .2 גבוהות מעודדת התפתחות של סוכרת סוג עתה מצא מחקר אמריקאי חדש כי דיאטה דלת ולשפר את 2 פחמימות מסייעת למנוע סוכרת סוג ערכי רמות הסוכר בדם אצל טרום סוכרתיים - אפילו טוב יותר בהשוואה לדיאטות המקובלות הדלות בשומנים. חוקרים ביקשו לבחון איזו דיאטה תועיל יותר תוך חצי שנה לאנשים בסיכון לסוכרת בהיבט של ) – מדד HbA1C( רמות ההמוגלובין המסוכרר המצביע על רמת הסוכר בדם הממוצעת בשלושת החודשים האחרונים, שמשמש לאבחון סוכרת. 70 עד 40 בוגרים בגילי 150 במחקר השתתפו 6.9% עד 6% עם המוגלובין מסוכרר בערכים של המעידים על סוכרת גבולית וטרום סוכרת, אשר 2 אינם מאובחנים עדיין רשמית עם סוכרת סוג ואינם מטופלים בתרופות לסוכרת ו/או באינסולין. הערך הממוצע של ההמוגלובין המסוכרר של , ולרובם 6.16% הנבדקים בתחילת המחקר עמד על שהעיד על טרום 6.5%- ) היה ערך נמוך מ 87%( סוכרת. הנבדקים היו כולם עם משקל עודף ומדד הממוצע שלהם עמד בפתח המחקר BMI ההשמנה יחידות – נתון שמעיד על השמנת יתר. 35.9 על ירקות נטולי עמילן, דגים וביצים במסגרת ההתערבות המחקרית שנעשתה בין , הנבדקים חולקו 2021 ליוני 2018 ספטמבר אקראית לשתי קבוצות – לאחת הותאמה דיאטה דלת פחמימות ולשנייה דיאטה מקובלת דלת 75 שומנים למשך שישה חודשים. בכל קבוצה היו נבדקים. בדיאטה דלת הפחמימות הודרכו הנבדקים גרם פחמימות בלבד בשלושת 40 לצרוך עד גרם פחמימות 60 החודשים הראשונים, ועד בשלושת החודשים הבאים לדיאטה, בכפוף לייעוץ תזונתי שקיבל כל נבדק. לפי פרוטוקול המחקר, ההמלצה הכללית לנבדקים אלה הורתה להתמקד בצריכת ירקות לא עמילניים, דגים, עוף, בשר דל שומן, ביצים, שמן זית ושמנים צמחיים נוספים, אגוזים לא מומלחים ולא מומתקים, זרעים, אבוקדו, חמאת בוטנים ללא תוספת סוכר, לצד צריכה מתונה של גבינות, יוגורט דיאטטי וחלב דל שומן. הנבדקים הונחו להגביל או להימנע מצריכה של מוצרי חלב נוספים, פירות, דגנים וקטניות. החוקרים מציינים כי למרות ששומנים הרכיבו כמחצית מהקלוריות בדיאטה דלת הפחמימות – היו אלה בעיקר שומנים בלתי רוויים (חד ורב בלתי רווים) שנחשבים לבריאים ומקורם במזונות כמו שמן זית ואגוזים. בדיאטה דלת השומנים המקובלת הונחו הנבדקים באופן כללי על ידי רופאיהם להימנע ממזונות עתירי שומן רווי ולהעדיף מזונות דלי שומן, מבלי לקבל ייעוץ דיאטני נוסף. בתום שישה חודשי מעקב, נמצא כי לדיאטה דלת הפחמימות הייתה השפעה מיטיבה יותר על הסיכון לסוכרת, שהתבטאה בירידה של ערכי ההמוגלובין יותר מאשר בדיאטה דלת 0.23%- המסוכרר ב השומנים, הבדל שנמצא מובהק סטטיסטית. בעוד שהדיאטה דלת הפחמימות הובילה לירידה של בערכי ההמוגלובין המסוכרר, הדיאטה דלת 0.26% בלבד. 0.04% השומנים תרמה לירידה של גם רמות הסוכר בדם בצום היו נמוכות יותר בקרב אלו שהתמידו בדיאטה דלת הפחמימות – והיו מ"ג לדציליטר נמוכות יותר מאשר בקרב 10.3- ב מי שהקפידו על דיאטה דלת השומנים. משקל הגוף הממוצע של אלו ששמרו על דיאטה דלת ק"ג בהשוואה למשקל 5.9- פחמימות ירד גם כן ב הממוצע של אלו שהותאמה להם דיאטה דלת שומנים. כמו כן, בקרב הנבדקים בקבוצת הדיאטה דלת פחמימות שוהה שיפור ברמות לחץ הדם הסיסטולי – שיפור שלא ניכר בקבוצת הדיאטה דלת השומנים. מספר הנבדקים שדיווחו על תופעות לוואי היה דומה בשתי הקבוצות, אם כי יותר נבדקים דיווחו על התכווצויות שרירים בקרב הנבדקים בקבוצת ) בהשוואה לנבדקים 34%( הדיאטה דלת פחמימות .)19%( בקבוצת הדיאטה דלת השומנים השפעה על תחושות שובע החוקרים מסכמים כי "ההתערבות באמצעות דיאטה דלת פחמימות הובילה לשיפור במטבוליזם הסוכר אצל מטופלים עם רמות גבוהות מדי של המוגלובין מסוכרר שאינם מקבלים עדיין תרופות 0.23% להורדת הסוכר בדם". למרות שירידה של בלבד ברמותההמוגלובין המסוכרר עשויה להיחשב כצנועה עבור אנשים שאובחנו כבר עם סוכרת , מדובר בירידה בהיקף דומה לזה שנצפה 2 סוג במחקר התוכנית הלאומית למניעת סוכרת של ) - כנתון CDC המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ( בעל חשיבות קלינית בהורדת הסיכון לסוכרת סוג . גם בתוכנית התערבות דיגיטלית נוספת למניעת 2 סוכרת בארה"ב, שכללה המלצות להתאמות תזונתיות ועידוד לפעילות גופנית, התברר לפי 0.23% הממצאים כי חלה ירידה מובהקת של בערכי ההמוגלובין המסוכרר בדם שהייתה בעלת השפעה מניעתית מפני התפתחות המחלה. החוקרים בעבודה הנוכחית מדגישים כי כאחת ממגבלות המחקר, לא ניתן היה להעריך את השפעות הדיאטה במנותק מהירידה במשקל. "דיאטה דלת פחמימות עשויה להיות גישה מועילה - אם כי נדרשים 2 למניעה וטיפול בסוכרת סוג מחקרים נוספים בנושא", הם קובעים. בהודעה לתקשורת מיינה החוקרת הראשית, ד"ר קריסטן דורנס מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת טוליין, כי "המסר העיקרי הוא שדיאטה דלת פחמימות, אם היא נשמרת לאורך זמן, יכולה לתרום ולמניעה בטיפול בסוכרת סוג " - אשר מהווה לפי החוקרים את אחת המחלות 2 המאתגרות של התקופה. לפי הערכות ארגון 422 ) בעולם חיים כיום כ- WHO הבריאות העולמי ( מיליון אנשים עם סוכרת, והמחלה מובילה למותם מיליון איש מדי שנה. 1.5 של בפרסום הנוכחי מעריכים החוקרים כי אחד ממנגנוני ההשפעה האפשריים של דיאטה דלת פחמימות על ירידה ברמות ההמוגלובין המסוכרר בדם - קשור בהשפעותההורמונאליותשל הדיאטה על תחושות שובע. מחקרים קודמים הצביעו על תחושות שובע גבוהות יותר שמדווחות על ידי אנשים שניזונים מדיאטה דלת פחמימות בהשוואה לאלו שמקפידים על דיאטה דלת שומנים. דיאטות צום לסירוגין בשנים האחרונות עולה קרנן של דיאטות צום לסירוגין - שם כולל למגוון דיאטות המבוססות על אכילה מוגבלת בזמנים לאורך היום. בדיאטות אלה, המטופל צם למספר שעות, לרוב בדפוס שעות קבוע, ונמנע מכל מאכל או משקה למעט מים ונוזלים שאינם מכילים סוכרים (פחמימות). דיאטות צום לסירוגין צוברות בשנים האחרונות פופולאריות, בין השאר לאחר שהוכחו במחקרים כיעילות להורדה במשקל. עבודות מצאו גם כי

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz