ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 147

17 איל 2023 פברואר – על מחקרים חדשים שוחר מדע ד"ר ויויאנה אוסטרובסקי מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה וסוכרת בבי"ח קפלן מכון סוכרת ובקופת חולים כללית, מחוז מרכז לחולים עם טרום סוכרת ופרפור עליות קיים סיכון מוגבר לאי ספיקת לב Diabetes Care במחקר שפורסם בכתב העת מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשר ) , וגם את HF בין טרום סוכרת ואי ספיקת לב ( הקשר בין אי ספיקת לב ושינויים במצב הגליקמי. החוקרים אספו חולים שאובחנו עם פרפור עליות ., בהתאם למצב 2018- ו 2015 ) בין השנים AF( הגליקמי הבסיסי שלהם, החולים חולקו לשלוש גלוקוז תקין בדם, = נורמוגליקמיה 1-( קבוצות .)2 סוכרת סוג 3- טרום סוכרת ו 2- תוצא ראשוני של המחקר היה היארעות של אי ספיקת לב, החוקרים השתמשו במודל הסיכונים ,האירוע המתחרה Fine and Grey. המתחרים הוגדר כתמותה. חולים 17,943 לצורך המחקר נאספו בסך הכל 75.5 . גיל ממוצע במשתתפים היה AF עם 3,711 היו נשים. בתחילת המחקר 47%- שנים,ו 10,127- ) אובחנו עם טרום סוכרת, ו 20.7%( ) אובחנו עם סוכרת. תקופת מעקב 56.4%( שנים. 4.7 חציונית היתה היתה HF במהלך תקופת המחקר, היארעות 646 ) חולים עם נורמוגליקמיה, 14%( 518 בקרב ) עם 17.7%( 1,795- ) עם טרום סוכרת, ו 15.7%( סוכרת. מבין אלו אשר בתחילת המחקר אובחנו ) התקדמו לסוכרת, 11.1%( 403 עם טרום סוכרת, ) חזרו לנורמוגליקמיה לאחר שנתיים. 8.6%( 311- ו בהשוואה עם אלו שנותרו טרום-סוכרתיים, התקדמות לסוכרת נקשרה עם סיכון מוגבר ל -בעוד שחזרה לנורמוגליקמיה נקשרה עם HF ירידה בסיכון. לסיכום, בחולים עם פרפור עליות, טרום סוכרת נקשרה עם סיכון מוגבר לאי ספיקת לב. בהשוואה עם חולים שנשארו טרום-סוכרתיים לאחר שנתיים, בתום תקופת המעקב, אלו אשר התקדמו לסוכרת נמצאו כבעלי סיכון מוגבר לאי ספיקת לב, לעומת זאת, אלו אשר חזרו לנורמוגליקמיה היו בסיכון נמוך יותר לפתח אי ספיקת לב. להפחתת טריגליצרידים עם פמאפיברט אין השפעה קרדיאלית New England במחקר שפורסם בכתב העת החוקרים בדקו האם Journal of Medicine הטיפול עם פמאפיברט עשוי להשפיע על שיעור האירועים הקרדיווסקולריים בקרב חולי סוכרת סוג . תרופת הפמאפיברט, מובילה להפחתה של 2 ערכי הטריגליצרידים, וגם לשיפור הערכים של סוגי שומנים אחרים בדם. ערכי טריגליצרידים מוגברים נקשרים עם סיכון מוגבר למחלות קרדיווסקולריות. עם זאת, לא ברור האם הפחתה של ערכים אלו עשויה להקטין את שכיחות האירועים הקרדיווסקולריים בחולי סוכרת . לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר רב-לאומי, 2 סוג רנדומלי, כפול סמיות ומבוקר, במסגרתו נאספו ) גבוהים TG עם טריגליצרידים ( 2 חולי סוכרת סוג 200 במידה קלה עד בינונית (ערכי טריגליצרידים, מיליגרם לדציליטר), ורמות כולסטרול 499 עד 40 ) בערך של עד HDL בצפיפות גבוהה ( מטופלים, 10,497 מיליגרם לדציליטר. נאספו היה רקע קודם של תחלואה 66.9% - מתוכם ל קרדיווסקולרית. בתחילת המחקר, ערך הטריגליצרידים הממוצע מיליגרם לדציליטר, רמת 271 בצום עמד על מיליגרם לדציליטר, ורמת 33 הייתה HDL ה- מיליגרם לדציליטר. תקופת 78 הייתה LDL ה- שנים בסך הכל. 3.4 המעקב החציונית ארכה משתתפי המחקר קיבלו טיפול בפמאפיברט מיליגרם פעמיים ביום) או 0.2 (טבליות במינון של אינבו תואם. בקריטריוני ההכללה עמדו משתתפים אשר קיבלו טיפול להפחתת שומנים או שאינם יכולים לקבל טיפול עם סטטינים בשל תופעות לוואי, ונמצאו אצלם רמות כולסטרול בצפיפות נמוכה מיליגרם לדציליטר. 100 ) בערך של עד LDL( תוצא היעילות הראשוני של המחקר היה משלב של אוטם שריר הלב לא קטלני, שבץ איסכמי, רה-וסקולריזציה כלילית, או תמותה מסיבה קרדיווסקולריות. ,2 לסיכום, בקרב חולים עם סוכרת מסוג היפרטריגליצרידמיה קלה עד בינונית ורמות ההיארעות של אירועים LDL ו, HDL נמוכות של קרדיווסקולריים לא הייתה נמוכה יותר בקרב אלו שטופלו עם פמאפיברט, לעומת אלו אשר קיבלו אינבו. עם זאת, הטיפול עם פמאפיברט הפחית ,VLDL את ערכי הטריגליצרידים, כולסטרול .C-III כולסטרול שארי ורמות האפוליפופרוטאין במטופלים עם דיסליפידמיה וסוכרת, שיעור האירועים הקרדיווסקולריים לא הופחת בעקבות טיפול עם פמאפיברט. המחקר נגמר לפני הזמן הנקבע מראש.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz