ביטאון האגודה לסוכרת גיליון מס' 147

6 איל 2023 פברואר נפרדים: פרופסור מיכה רפפורט מהמרכז הרפואי שמיר-אסף הרופא הלך לעולמו פרופ' רפפורט ז"ל עבד במרכז הרפואי למעלה שנה, שימש שנים 40 מרבות כמנהל מחלקת פנימית ג' וכיהן כיו"ר החטיבה הפנימית. בנוסף היה יו"ר האגודה הישראלית לסוכרת יחד עם פרופ איתמר רז הוא התמחה ועסק בין היתר בתחומי רפואה פנימית וסוכרת. מוסמך רפואה מטעם אוניברסיטת תל אביב וחוקר בתחומי סוכרת, אימונולוגיה ורפואה. הוא היה חבר בבית ספר לרפואה אוניברסיטת ת"א – ראש הלימודים הקליניים של בית הספר וראש המסלול , בעל שם ארצי ​ השש שנתי ללימודי רפואה ועולמי בתחום המחקר והטי פול בסוכרת. מהמרכז הרפואי נמסר: משפחת פנימית ג' מרכינה ראש ואבלה על לכתו בטרם עת של רופא, מורה ואדם יוצא דופן. אנו מחבקים את משפחת רפפורט ושולחים את תנחומינו. משתתפים בצערה הכבד של המשפחה. יהי זכרו ברוך אנו מביאים כאן, לזכרו, מאמר מפרי עטו של פרופ' רפפורט (בשיתוף עם ד"ר קנטרל) בנושא איבחון סוכרת. אבחון סוכרת - עבר והווה ד”ר דרור קנטרל, פרופ' מיכה רפופורט מחלקה פנימית ג’ והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין נפל דבר בעולם הסוכרת כאשר 2010 בשנת האגודה האמריקאית לסוכרת ובעקבותיה אגודות דומות ברחבי העולם אימצו את מדד ההמוגלובין כמדד אבחנתי נוסף לאבחנת Hba1c המסוכרר סוכרת וקדם סוכרת . מדד זה הצטרף לשלושת המדדים הקודמים, קרי רמת סוכר )בפלזמה( מג% בצרוף לתסמינים אופייניים 200 אקראית מעל לסוכרת ו/או רמות סוכר מוגברות בצום או שעתיים 1(. לאחר העמסת סוכר סטנדרטית (טבלה המהלך ההיסטורי שקדם להתפתחות אחרונה נקבע 1997 זו מעניין ומלמד לכשעצמו. בשנת לראשונה הקשר בין נוכחות סיבוך סוכרתי אופייני וערך הסף האבחנתי הקובע לאבחנת סוכרת. מספר מחקרי רוחב גדולים בלתי תלויים הראו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ששכיחות פגיעת הרשתית האופיינית לחולי סוכרת מזנקת 126 כאשר ערך סוכר בפלזמה בצום עולה על מג.% ממצא דומה נמצא אז גם לגבי הקשר בין 6.5% רטינופתיה לערך של המוגלובין מסוכרר מעל המוגלובין מסוכרר לא אומץ אז כמדד אבחנתי לסוכרת עקב חוסר התאמה בשיטות הבדיקה שלו והעדר אחידות בערכי הייחוס בין המעבדות השונות. המצב הנוכחי לאחר בחינה מדוקדקת ומעמיקה של 2010 בשנת העדויות האפידמיולוגיות ולאחר שהושגה במרבית המעבדות אחידות קבילה בשיטות הבדיקה ובערכי הייחוס, המליצה ועדת מומחים בינלאומית על שימוש בהמוגלובין המסוכרר לאבחון סוכרת קביעה זו כרוכה במספר ≤ 6.5%. בערך סף של הגבלות שהעיקריות שבהן הן עמידה במבחני איכות שנקבעו מראש ושימוש בערכי כיול אחידים ושיטות מאושרות ברמה לאומית. חשוב לציין שלעיתים מדד אבחנתי אחד יכול להיות חריג לכוון אבחנת סוכרת בעוד שערך של מדד אבחנתי אחר נשאר בגבולות התקין. במצבים אלה יש לחזור על הבדיקה ובמידה והמדד האבחנתי נמצא שוב חריג ניתן לאבחן שמדובר בסוכרת או קדם סוכרת בהתאמה לערכו כולל FPG .להמוגלובין מסוכרר מספר יתרונות על העדר צורך בצום, מיעוט יחסי של שונות בתוצאות עקב עמידות הדגימה הנבדקת וכמובן ביטוי של רמות סוכר ממוצעות לאורך זמן. אל מול יתרונות אלו יש לקחת בחשבון מחיר בדיקה גבוה יותר, חוסר זמינות הבדיקה באזורים מסוימים של העולם והעדר התאמה ישירה בין רמות סוכר ממוצעות לערכי המוגלובין מסוכרר במספר מצבים הכוללים: שונות באורך חיי הכדורית האדומה, הריון, המוגלובינופתיות מגוונות המשנות את הקשר בין המוגלובין לסוכר, אי ספיקת כליות, מצבים חדים בהן השוני בסוכר אינו משתקף בשינוי ערך ההמוגלובין המסוכרר ושונות אתנית. מצבים אלה מחייבים שימוש בערכי הסוכר בצום .( חשוב להדגיש שאין 2 או לאחר העמסה)טבלה חפיפה מלאה בין מדד ההמוגלובין המסוכרר לבין המדדים האחרים קרי רמת סוכר בצום והעמסת סוכר .העדר התאמה בין המדדים השונים יכול להיות ניכר ביותר ובמיוחד באוכלוסיות מסוימות ובמצבים שכיחים למדי שהוזכרו קודם. ברור לכן שהוספת מדד ההמוגלובין המסוכרר לקבוצת המדדים האבחנתיים המקובלים אינה מייתרת את המדדים האחרים. יש לנהוג בשיקול דעת בכל מקרה בהתאמה למצב הייחודי לכל חולה ולהתאים אליו את המדד האבחנתי הנדרש. שימוש בערך המוגלובין מסוכרר בסיקור אוכלוסיות בסיכון בנוסף להכנסתו כמדד אבחנתי לסוכרת, המוגלובין מסוכרר משמש במצבי קדם סוכרת .הגדרת ערך סף של המוגלובין מסוכרר לקבוצות הביניים () ) בנוסף לערכי הביניים של הגלוקוז. הינה 3 טבלה שרירותית, כיוון שהסיכון לסוכרת הוא ערך רציף והמשכי החורג גם לתחום הערכים התקינים. על מנת להגביר את יעילות ההתערבויות המניעתיות, HbA1c טווח ערכי המוגלובין מסוכרר שנבחר, קרי , מצביע על מצב של קדם סוכרת 6.4%-5.7% ומאזן בין הסיכון לכישלון בזיהוי מי שעתיד לפתח סוכרת וזיהוי מוטעה של מי שאינו בסיכון לפתח סוכרת .מבחינה מעשית, בדומה לנהוג במקרי ה- HbA1c - ערך המוגלובין מסוכרר IGT ו- IFG ו- בטווח של קדם סוכרת מצביע על סיכון מוגבר לסוכרת ולמחלות קרדיווסקולריות ומצריך יעוץ בנוגע לדרכים אפשריות להפחתת הסיכון. המלצות לסיקור סוכרת באוכלוסיות בסיכון תקופה חביונית משמעותית ולאורכה 2 לסוכרת סוג מצויים גורמי סיכון רבים. ניתן לאבחן סוכרת גם במטופלים א-תסמינים בדרגות סיכון שונות. להלן ההמלצות להערכת הסיכון ואבחון סוכרת במבוגרים: 1. 1 והערכתסיכון להתפתחות 2 בדיקתסוכרתסוג סוכרת במטופלים א-תסמינים צריכות להישקל במבוגרים בכל גיל עם השמנת יתר ) ובמי שנמצאו אצלו גורם סיכון BMI ≥ 25( אחד או יותר) ראה בהמשך(. 2. 2 מי שלא נמצאו אצלו גורמי סיכון ייבדק מגיל שנה. 45 3. 3 במידה והבדיקות תקינות יש לחזור עליהן שנים. 3 לפחות כל 4. 4 לאבחון סוכרת או הערכת סיכון לסוכרת מספיקה כל אחת מהבדיקות להלן : המוגלובין או העמסת סוכר HbA1c, FPG = מסוכרר ) גר’). 75

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMzNDYz