אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד

29.05.2018
16:22
29.05.2017
17:58
25.05.2017
17:32