ד"ר יעל בר זאב

מנהלת המרכז למניעה ולגמילה מעישון, החטיבה לבריאות בקהילה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל