ד"ר ישראל הוכמן

MDMHA, מכון סוכרת מכבי, השלום תל אביב; יחידה לסוכרת, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון