ניר קידר

מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות