פרופ' דוד ורון

המטולוג בכיר ומומחה לקרישת דם, המערך ההמטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב